Barbora Berezňáková

Sme radi, že po odvysielaní dokumentu ,,Spýtaj sa vašich 89" otvoríme diskusiu aj s jeho autorkou a režisérkou. Barbora Berezňáková je absolvetka štúdia na VŠMU a New York Film Academy, študovala tiež aj na Bellas Artes vo Valencii. Vo svojej tvorbe sa prevažne venuje osobným skúsenostiam, výpovediam a zážitkom bežných ľudí, ale aj zainteresovaných osôb, reflektujúc rôzne politické udalosti z minulosti, ktoré sú však stále živé aj v súčasnosti. Je tiež autorkou dokumentárnych filmov Spýtaj sa vašich 68 a Skutok sa stal.