KTO SME

Aký je náš príbeh

 v roku 2015 sa zrodila myšlienka pritiahnuť svet do mesta, ktorá sa pretavila do akcie. Poďme radšej  po poriadku.

Zamysleli sme sa nad spoločnosťou, v ktorej žijeme. Ako by sme ju vedeli obohatiť? Nie, že by nebola dostatočne bohatá na rozmanitosť a kreativitu, ale napriek tomu sme mali pocit, že potrebujeme jej niečo priniesť. Pociťovali sme jednu zásadnú vec v spoločnosti. Absenciu snahy poznania, pociťovali sme nezáujem bádať po pravde, ísť viac do hĺbky a nezostať len tak na povrchu a nechať na ostatných, že to za nás vyriešia.

A to niečo sme našli na jednom podujatí. 

Inšpiroval nás Filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet v Bratislave, ktorý organizuje OZ Človek v ohrození. A jeho možnosť priniesť aj do regiónov tento festival. 

Po absolvovaní prvého ročníka sme si uvedomili, že toto podujatie má väčší potenciál, ako len premietať filmy.  Môžeme ho rozvinúť do ďalšieho rozmeru..do viacerých rozmerov. Mať viac žánrov, môžeme spolupracovať so školami, s mestskými komunitami.

Povedali sme si, prečo nemať festival..naozajstný festival, ktorý prepojí ľudí a miesta a do regiónu prinesie svet, ktorý je okolo nás.

  Myslíme si, že vďaka kultúre sa veľa vecí udrží. Môže nám, ale aj Vám zmeniť postoje, myslienky, názory a preto sme sa vydali touto cestou kultivácie regiónov.

Náš cieľ je rozvíjať kultúru v regiónoch. Chceme doniesť svetové dokumentárne filmy, výnimočné divadelné predstavenia a pozývať hudobné skupiny, spevákov, speváčky, ktoré ešte nikdy nevystupovali v taktom meste ako je napríklad Lučenec.