Filmy

#FollowMe >>

piatok 11. september / 9:00 / Kino Apollo

sobota 12. september / 13:00 / Kino Apollo

Divoká jazda »

štvrtok 10. september / 20:00 / Kino Apollo

Vitajte v Sodome >>

piatok 11. september / 16:30 / Kino Apollo

Zelená lož >>

štvrtok 10. september / 20:00 / Letné kino

sobota 12. september / 15:00 / Kino Apollo

Posledný pastier >>

sobota 12. september / 17:00 / Kino Apollo

Spýtaj sa vašich 89 >>

sobota 12. september / 19:00 / Kino Apollo

Kráľ záchodov

piatok 11. september / 20:00 / Letné kino