Byt

Tanečné predstavenie

Traja ľudia v troch bodkách. Každodennosť vytvorená na mieru. Pre divákov a pre vzájomnú potechu. Pologroteskná krátka performancia, ktorá sa zahráva s veľmi jednoduchým motívom. Čo je cesta a čo je zmena? Stále to hľadáme. Neprestávame doma, von, v škole, v krčme. A čo vlastne? Motiváciu, zmysel, zámer, pozornosť, pokoj, potechu, spolupatričnosť,...nevieme. Čosi však chýba. Tak stále hľadáme a hľadáme a občas to už začína liezť pekne na mozog. Ťažíme však aj z toho, veď príležitosť na žúr je skoro stále.