Dana Mareková

Aký vzduch dýchame a aké faktory ovplyvňujú (ne)kvalitu ovzdušia? Aké kroky sú potrebné na zlepšenie? Dana Mareková, profesionálna environmentálna právnička z iniciatívy Za čistý vzduch poukazuje na dôležitosť konania a na potrebu informovanosti občanov v oblasti ovzdušia. Počas svojej pôsobnosti sa venovala rôznym environmentálnym kampaniam aj na medzinárodnej úrovni. Spolupracuje napríklad s Cyklokoalíciou, Centrom pre trvaloudržateľné alternatívy, Via Iuris či ClientEarth. Sme veľmi radi, že sa s nami o svoje skúsenosti príde podeliť v rámci diskusie ,,Klimatická kríza.