Jana Nékyová

Ako motivovať občanov k triedeniu a znižovaniu množstva skládkového odpadu? Jana Nékyová je regionálna manažérka pre JRK Slovensko, ktorého cieľom je modernizovať a optimalizovať odpadové hospodárstvo v samosprávach. Znižovanie množstva skládkového odpadu, zvyšovanie miery triedenia a šetrenia rozpočtu sa im darí prostredníctvom efektívnych riešení na mieru.