Jozef Lenč

Pozvanie do diskusie prijal aj politológ Jozef Lenč, ktorý je súčasne aj vysokoškolským pedagógom. Venuje sa aj písaniu článkov, je tiež autorom knihy Náboženstvo v politike a pozícia náboženských politických strán a spoluautorom knihy Mladí migranti v slovenskej spoločnosti.