2. Festival Jeden svet Lučenec 2018

02.11.2018

Koncept sme ponechali z predošlého ročníka - filmová časť a hudobná časť. Pre tento ročník sme sa zamerali na témy: "Andrej Babiš a jeho vládnutie v ČR" so Zuzanou Vlasatou, "Zalesňovanie alebo odlesňovanie Slovenska" s Martinom Halušom, Igorom Viszlaiom, Petrom Zimom a Karolom Kaliským. Tretia téma bola "Korupcia na Slovensku" s hosťami Zuzanou Wienk, Jánom Kováčom a Zuzanou Vašičákovou - Očenášovou. Posledná téma bola "Rozmach extrémizmu v Európe - prečo?" s hosťami Michalom Vašečkom a Vierou Žúborovou. V tomto ročníku sme rozšírili hudobnú časť o ďalší koncert. Modrým horám sa v Lučenci veľmi páčilo, tak prijali pozvanie aj druhý krát a plus pozvanie prvý krát koncertovať v Lučenci prijala aj skupina Saténové ruky