Martin Haluš

Efektívne riešenia a vyhodnocovanie úspešnosti sa nezaobídu bez kvalitnej analýzy a meraní. Tešíme sa, že naše pozvanie prijal riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky, analytického útvaru Ministerstva životného prostredia SR - Martin Haluš. Pod jeho vedením vznikli mnohé strategické dokumenty a analýzy zamerané na ekonomickú efektívnosť či zjednodušovanie rozhodovania, manuály, diskusné štúdie a pod. Je aj autorom článkov venujúcich sa problematike plastov, zálohovania fliaš, kvality ovzdušia a i.