Oľga Gyárfášová

Sociologička, pedagogička a riaditeľka Ústavu európskych štúdii a medzinárodných vzťahov FSEV UK. Je tiež výskumníčkou, spoluzakladateľkou a analytičkou Inštitútu pre verejné otázky. Venuje sa predovšetkým politickej kultúre, analýzam voličského správania, verejnej mienky ale aj populizmu či extrémizmu a tiež aj problematike ľudských práv a i. Je autorkou mnohých kníh aj článkov, spolupracuje na domácich i medzinárodných vedeckých projektoch. Je tiež národnou koordinátorkou projektov Európske elektorálne štúdiá (EES) a Porovnávacie štúdiá volebných systémov (CSES).