Spýtaj sa vašich 89 (2019)

réžia Barbora Berezňáková / krajina Slovensko / jazyk slovenčina / dĺžka filmu 27´ / vstup vhodný od 12+ 

Cieľom projektu je cez spomienky bežných ľudí priblížiť dobu pred rokom 89, ale aj udalosti Nežnej revolúcie, a to hlavne mladej generácii, ktorá túto skúsenosť priamo nezažila. Svedectvá pamätníkov vytvárajú jedinečný obraz, ktorý ukazuje, ako rôzni ľudia rôzne prežívali udalosti novembra 89. 

"Chceme vytvoriť pútavú a jedinečnú mozaiku, ktorá ukáže citové prežívanie malých osobných chvíľ v kontexte veľkých spoločenských dejín a bude emocionálne fungovať na diváka cez vytváranie voľných asociácií, prežívanie celospoločenských názorov s myšlienkovým ukotvením z pohľadu zo súčasnosti," hovorí o filme režisérka Barbora Berezňáková. (www.euroactiv.sk)